A jövőről is
gondoskodunk!

Hisszük, hogy a gondoskodás nem csak
a jelenről szól. Ahogy gyerekeink jövőjét
is nagy odafigyeléssel egyengetjük, úgy
az is fontos, hogy a nekik készített ételek
a következő generációk életére is
pozitív hatással legyenek.

Fenntarthatóság
a mindennapokban

Amikor a jövőt említjük, nem a levegőbe beszélünk.Számunkra a
fenntarthatóság összhangot jelent a természeti, társadalmi és
gazdasági környezetünkkel.

Ezért a mindennapokban a Vénusz napraforgó-étolajok gondos
előállításával, továbbá az alapanyagok, eljárások és
erőforrások környezettudatos alkalmazásával teszünk.

Támogasd
a fenntartható jövőt!

Elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság mellett,
és szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának
törekvéseinkhez.

Ezért most összeszedtük azokat a fontos információkat, melyek alapján talán jobban érthető, hogyan támogatod a fenntartható jövőt a Vénusz termékek használatával.

Mit garantál
számodra ez a logó?

Egyes 100% napraforgó-étolajaink csomagolásán már találkozhattál
az ISCC PLUS logóval.

Az ISCC PLUS FENNTARTHATÓSÁGI tanúsítvány

Az ISCC az Európai Bizottság által is elismert, vezető nemzetközi
fenntarthatósági szabvány, amely szigorú követelményeket ír elő
a termelési és beszállítói lánc minden résztvevőjére, és szabályozza
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követését
és csökkentését is.

Az ISCC (International Sustainability and Carbon Certification System)
maga nem végez tanúsítást, ezt a feladatot az általa elfogadott
független tanúsító szervezetek végzik.

Fenntartható
gazdálkodás

Az ISCC PLUS tanúsítvány garantálja, hogy
az ISCC logóval ellátott címkével forgalmazott
élelmiszereket gyártó cég az
előállításhoz szükséges alapanyag mennyiséget
fenntartható gazdálkodásból szerzi be.

ELLENŐRZÉS

A tanúsítás kiterjed a termesztés, a feldolgozás,
a kereskedelem és a raktározás
fenntarthatóságának ellenőrzésére. Az ellenőrzés
egészen a termőföldekig és az azokon végzett
gazdálkodási gyakorlatig visszamenően vizsgálja
a termesztés megfelelőségét, de kiterjed a
feldolgozó üzemek működésének ellenőrzésére
egészen a végtermék előállításáig.

NYOMON KÖVETÉS

A fenntartható alapanyagok és termékek
mozgásainak a teljes előállítói láncban nyomon
követhetőnek kell lennie. Az ISCC PLUS
rendszerben önkéntesen végezhető az
üvegházhatású gáz kibocsátás nyomon követése
is, melynek célja ezeknek a gázoknak
a kibocsátás csökkentése.

A termőföldtől a konyhádig

Az ISCC tanúsítvány előírásaival összhangban az ISCC fenntarthatóként
beszerzett terménymennyiség vonatkozásában nyomon követjük
és ellenőrizzük a beszállítói láncban az ISCC által megkövetelt
fenntarthatósági szempontok betartását a termőföldtől kezdve,
a magokon át, egészen az általunk előállított végtermék értékesítésig.

A tanúsítvány a termőföldekről részletes nyilvántartás vezetését írja elő,
mely tartalmazza többek között a termőterület azonosítóit
(blokkazonosító, helyrajzi szám, a termőtábla neve) a termesztési hely
települését és termelő nevét, továbbá a termésátlagot és a termőterület
használatának jogcímét.
Az adatok megfelelő kitöltését ellenőrizzük, ezen túlmenően termelői
csoportunkban évente végzünk részletes ISCC vevői auditot.

Ellenőrzött forrás, ellenőrzött folyamatok

Az ISCC PLUS tanúsítvány garanciát jelent arra, hogy
a Bunge Zrt. Martfűi Növényolajgyárból az üzletek polcaira
és a konyhádba kerülő, ISCC logóval ellátott élelmiszerek előállításhoz
szükséges alapanyag mennyiséget fenntartható forrásból szereztük be.

Ahogy a fentiekből is kiderül, az ISCC PLUS egy nemzetközileg elismert
független tanúsító rendszer.

És hogyan szolgálja ez a fenntarthatóságot? Az ISCC követelményeinek
megfelelő napraforgó magok vásárlásával ösztönözzük a fenntartható
forrásból származó magok termesztését, ezzel elősegítve a fenntartható
gazdaságok működését.

További részleteket az ISCC-ről az alábbi angol nyelvű oldalon tudhatsz meg.

Tudatosan a környezet
védelmében

Örömmel látjuk, hogy hozzánk hasonlóan egyre többen szívükön viselik környezetünk védelmét.
Reméljük, hogy már Te is közénk tartozol, és tudatos döntéseket hozol az étkezésedről is. Ezért fontos
tudnod, hogy a Bunge csoport globális törekvéseivel összhangban a Vénusz termékek gyártása során
is kiemelt feladatként kezeljük a környezetterhelés csökkentését
a Martfűi Növényolajgyárban.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Martfűi Növényolajgyárban 2003 óta ISO
14001 szerint tanúsított, Környezetközpontú
Irányítási Rendszert működtetünk.
A gyárban felhasznált hőenergia túlnyomó
részét és az elektromos energia egy részét
megújuló erőforrásból állítjuk elő, amelyhez
a gyártás során keletkező napraforgómag
héjat használjuk.
Ügyelünk a levegő tisztaságának védelmére:
az olajos magvak fogadása, tárolása,
tisztítása és hajalása során keletkező port
szállító-, tároló- és tisztító rendszereinkben
gyűjtjük össze és választjuk le, hogy a
levegőbe jutó por mennyiségét csökkentsük.
Az el nem tüzelt napraforgó maghéjat
értékesítjük, így az sem válik hulladékká,
hanem visszakerül a gazdasági körforgásba.
Törekszünk a minél gazdaságosabb
vízfelhasználásra és újrahasznosításra:
a beérkező nyers vizeket kezeljük és
a gyártásban főként gőztermelésre, hűtésre
és tisztításra használjuk.A gyárban keletkező
szennyvizeket a gyári szennyvíztisztítási
technológiával a Tiszába bocsátható
minőségűre tisztítjuk, és ennek minőségét
rendszeresen ellenőrizzük.
A magfeldolgozási technológiában
alkalmazott, a növényolaj hatékony
kinyeréséhez felhasznált oldószer
mennyiségét folyamatosan követjük, arról
oldószer mérleget vezetünk, mely szerint
technológiánk élen jár az oldószer
felhasználás minimalizálásában.
Étolajaink finomításához a kémiai finomítás
helyett a környezetkímélőbb fizikai finomítási
technológiát használjuk.
Fő környezeti kibocsátásainkat
folyamatosan felügyeljük.
Figyelmet fordítunk a hulladékok minél
nagyobb arányú hasznosítására és a szelektív
hulladékgyűjtés fejlesztésére.

Csomagolóanyagok

Vénusz termékeink gyártásakor nemcsak az alapanyagokra figyelünk oda. Folyamatosan törekszünk arra is, hogy a Vénusz étolajok csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagból készüljenek, illetve részben vagy teljes egészében már eleve újrahasznosítottak legyenek.

Kartonjaink 100%-ban újrahasznosított papírhulladékból készülnek, amit egy kis piktogram jelez az oldalukon. Gyártási folyamataink során évente többezer műanyag palackot használunk fel, így ezek sem maradhattak ki a megújulási sorból: legtöbbjük (1l, 2l, 5l és 10l kiszerelések) 50%-ban újrahasznosított műanyagból készül.
Étolajaink címkéjének jelentős része (1l, 2l és 5l kiszerelések) FSC tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez igazolja, hogy a címkék alapanyaga fenntartható erdőgazdálkodásból származik.

FSC
A Forest Stewardship Council (FSC; „Erdőgazdálkodási Tanács” – a ford.) szervezetet az erdők fenntartható felhasználásának biztosítására alapították. Az FSC olyan szabályokat alkotott, melyek betartásával szociális, környezetbarát, ugyanakkor gazdaságilag vállalható erdőművelés valósítható meg.

A világszerte érvényes normarendszer alapjai a következők:

 • A tarvágás, különösen a nagy területek tarvágásának beszüntetése
 • Természetes erdők megtartása
 • Az erdőirtás beszüntetése: nem szabad ültetvényt telepíteni a természetes erdők rovására
 • Génmanipulált növények behurcolásának és telepítésének tiltása
 • Kemikáliák mellőzése a növényvédelemben
 • Ritka, ill. veszélyeztetett fajok védelme
 • Védelmi területek kialakítása
 • A fafajok területhez illő megválasztása
 • Őslakosok jogainak tiszteletben tartása
 • Fenntartható üzemi tervek meghatározása
 • A munkavállalók jogainak tiszteletben tartása

Az FSC úgynevezett terméklánc-minősítése ellenőrzi a fatermékek útját – a feldolgozáson és a kereskedelmen keresztül – az erdő és a végső felhasználó között. A tanúsított fatermékeket FSC-védjeggyel látják el, mely a fogyasztó számára felismerhetővé teszi a környezetre is odafigyelő gyártókat.

Közösségi aktivitás
és élővilág védelem

Ügyelünk rá, hogy a környezettudatosságot ne csak gyakoroljuk,

hanem a közösség bevonásával a társadalom szélesebb rétegeire
is kiterjesszük, hogy átadhassuk a következő nemzedékeknek.

Martfűi Növényolajgyárunkban, 2011. óta minden évben
megszervezzük a ma már hagyománynak számító Föld Napja
rendezvényt, melyen gyárunk dolgozóin kívül Martfű polgárai
és a szomszédos sörgyár dolgozói is részt vesznek.
A rendezvényen szemétszedéssel tisztítjuk meg a Tisza partjának
környékét és Martfűtől Rákócziújfaluig a kerékpárutat, továbbá
szakemberek közreműködésével őshonos halat telepítünk a
Tiszába.

Támogasd
a fenntartható fogyasztást!

A Vénusz márka történetében eddig is meghatározó szerepet játszott minden vásárlónk, ezért a környezetünk megóvásában is
számítunk rád. Az alábbi tippek segítségével minden nap tehetsz valamit bolygónk élhető jövőéért:

Bevásárláshoz

 • Amikor csak tudod, válaszd a hazai és helyi termelők termékeit!
 • Bevásárláshoz vigyél magaddal táskát, hogy ne kelljen minden üzletből bevásárló táskát hoznod.
 • Keresd az egyszerű csomagolású termékeket és az újrahasznosított vagy visszaváltható csomagolást!
 • A termékek címkéjét érdemes elolvasnod, mert hasznos információkat tartalmazhatnak.
 • Tartósított és félkész termékek helyett vásárolj friss idénygyümölcsöt és szezonális zöldségeket!
 • Kerüld a pazarlást! Csak annyi élelmiszert vásárolj és főzz meg, amennyiről tudod, hogy el is fog fogyni.

Otthonra

 • Az ördög a részletekben rejlik: járj utána, hogy az adott terméket ki, hol és milyen körülmények között állítja elő!
 • Főzz otthon minél többet! Az alapanyagokat együtt is kiválaszthatjátok, és az előkészítésből is csinálhattok közös programot.
 • Olvass utána az interneten, hogyan hasznosíthatod azt, ami megmaradt a legutóbbi étkezésből.
 • Ne mosogass folyó vízben, és csak annyi mosogatószert használj, amennyi tényleg szükséges!
 • A takarékosabb adagolás miatt a mosogatószer koncentrátumot hígítsd fel 3-4-szeresére!
 • A környezettudatosság fontos téma, miért ne beszélhetnétek róla? Meséld el a családodnak, barátaidnak, hogy Te mit teszel a fenntarthatóságért!
 • Érdemes odafigyelned a helyi, országos és globális fenntarthatósági kezdeményezésekre, mint például az Európai Fenntarthatósági Hét vagy az Európai Hulladékcsökkentési Hét, mert ezeken is újabb információkat szerezhetsz.

Használt étolaj begyűjtése

Utolsó frissítés: 2018.12.17.
A legfrissebb adatok itt érhetők el.
Az adatokat a MOL bocsátotta rendelkezésünkre.